Askıya Proje Bırakan Dernekler

Sosyal fayda odaklı çalışan bu kurumlar, ürettikleri faydayı daha fazla alana ulaştırmak için teknik desteğe ihtiyaç duyuyorlar.
Askıda Kod projesi, sosyal fayda üretmeyi amaçlayan kurumlarınmaddi limitler nedeniyle gerçekleştiremedikleri projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamayı hedefler.

Hayvanların Korunması

Sadece başını sevip geçtiğimiz ama sokakları beraber paylaştığımız hayvanlar için daha fazla neler yapabiliriz?
Onları mümkün olduğunca şehir hayatının zorlu koşullarından korumak için yapabileceklerimizi keşfedelim.

Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği’nin amacı, sesi olmayan bir topluluğun sesi olmak ve sokak hayvanlarının sözcülüğünü yapmaktır.

Mucize Patiler Derneği; şiddet, eziyet ve istismar gibi durumlara maruz kalan hayvanlara sahip çıkarak sağlığına kavuşmalarına ve yuva bulmalarına yardımcı olmak için çalışır.

İnsan Hakları

Tüm insanlar, insan olmanın gereği olarak; din, dil, ırk, cinsiyet, toplumsal köken, ulusal aidiyet vb. hiçbir ayırım gözetilmeksizin “eşit” haklara sahiptirler.
Evrensel olarak tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri korumak için yardım etmek ister misin?

Hayata Destek Derneği, afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşudur.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, kas hastalarının daha kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak için faaliyet göstermektedir.

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği, toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması hayali ve umuduyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çocuk Hakları

Her çocuk güzel bir yaşamı hakediyor!
Çocukların yaşaması ve haklarına kavuşması için verdiğiniz destek, onlar için hayati önem taşıyor.

Ateş böceği derneği

2017 yılında üniversite öğrencileri tarafından Denizli’de kurulan Ateş Böceği Derneği; sokak hayvanları, çevresel sorunlar ve toplumsal konularda iyilik çalışmaları yürüten gençlik oluşumudur.

Doğanın Korunması

Doğanın korunması, şehirlerin ve yerleşim alanlarının sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında planlanması, tarım arazilerinin ve ormanlık bölgelerin koruma altına alınması gibi pek çok farklı uygulama sayesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız hala mümkün.

Doğa Derneği, tüm varlıkların yaşam hakkının birbirine bağlı olduğuna ve hak kavramının parçalanmaz bir bütün olduğuna inanarak doğanın hakkını, insanlığın yazı diline tercüme etmeyi kendine amaç edinmiştir.

Gönüllü yazılımcı ol, yardıma ihtiyacı olan çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğanın korunmasına yardımcı ol.

Askıdan Proje Al

Desteğe ihtiyacınız mı var? Sosyal fayda odaklı işinizi tanıtın, sizi gönüllü destekçiler ile eşleştirelim.

Askıya Proje Bırak