Raporlar

Türkiye yazılım ve teknoloji sektörüne dair hazırladığımız araştırma ve raporlar

Yazılımcıların Şirketlerdeki İşe Alım Süreçlerine Bakışı Raporu

Şirketlerin yazılımcılara yaklaşımını ve yazılımcıların şirketlerle geçirdikleri süreci irdeleyerek, her iki tarafın da birbirini daha iyi anlamasını sağlamaya yönelik içgörüler oluşturmayı hedefledik.

#Rapor, 15.12.2021

Yazılımcıların İşe Alımcılara Bakışı Raporu

Yazılımcıların, IK’ya ve işe alımcılara bakışını daha iyi anlamak üzere; gözlemledikleri eksiklikleri, beklentilerini, rahatsız oldukları noktaları analiz etmeyi hedefledik.

#Rapor, 09.08.2021

“Geleceğin Yazılımcıları” Öğrenci Raporu

Geleceğin yazılımcıları olacak olan Z kuşağının hangi teknik becerilere sahip olduğunu, kodlamayı nasıl öğrendiklerini ve çalışacakları şirketlerden beklentilerini araştırdık.

#Rapor, 05.04.2021

TalentGrid_TR Yazılımda Kadın Raporu_2021

TR Yazılımda Kadın Raporu

Yazılım sektöründe kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayarak kadınların deneyimlerini şekillendiren konulara odaklandık.

#Rapor, 10.02.2021

Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu

Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin hangi teknoloji ve araçlarla yazılım geliştirdiğini verisini bir araya getirip detaylı inceledik.

#Rapor, 09.11.2020

Türkiye Teknoloji Dizini

Türkiye’nin büyüyen teknoloji şirketlerinin kullandığı yazılım dilleri, kütüphaneler, araç ve teknolojiler.

#Rapor, 30.09.2020

Yazılımcı İş Değiştirme Sıklığı Raporu 2020

Yazılımcı İş Değiştirme Sıklığı Raporu

Yazılımcıların bir şirkette ortalama ne kadar süre kaldığını ve bu süreyi hangi faktörlerin etkilediğini araştırdık.

#Rapor, 04.06.2020

Covid19 İşe Alım Durumu

Covid-19 Sürecinde Türkiye’deki Teknoloji Şirketlerinin İşe Alım Durumları

Alınan önlemleri şeffafça paylaşabilmek için yazılımcı işe alımlarına dair mevcut durumu tek bir yerde toparladık ve devamlı güncellenen bir liste oluşturduk.

#Rapor, 15.04.2020

Yazılımcı Beklenti Raporu

Yazılımcı Beklenti Raporu 2019

Türkiye’deki yazılımcılar çalışmak isteyecekleri şirketlerden neler bekliyorlar? Teknoloji seçimleri, çalışma lokasyonları, yan haklar ve daha fazlası.

#Rapor, 18.12.2019