Yazılımcılar için Türkiye’den Yurtdışına Çalışma

Yazılım ihracatı yapmanın avantajları neler? Yazılımcılar nasıl döviz kazanır? 💰
TR’den yurtdışına çalışma süreçlerine dair önemli noktaları konuşmak üzere Değer Mali Müşavirlik’ten Yasemin Meral ile beraberiz.

Yurtdışındaki bir şirkete remote olarak çalışırken şirket kurmam zorunlu mu?

Edindiğiniz gelirin vergisini ödemeyebilmek için şirket kurmanız gereklidir.

Çalıştığınız şirketin TR’de kurulu bir alt şirketi yoksa ve sizi bu şirkette bordrolu çalışan olarak almıyorsa, edindiğiniz gelirin vergisini ödeme yükümlülüğü sizde olur. Bu kurguda izlenecek en avantajlı yol, şahıs şirketi kurmaktır.

Yurtdışındaki bir şirkete yazılım ihracatı yapmanın avantajları neler?

%50 Gelir/Kurumlar Vergisi Avantajı
Yurtdışına verilen tasarım, yazılım ve mühendislik gibi hizmetlerde %50 gelir- kurumlar vergisi istisnası avantajı bulunmaktadır.
Örnek olarak; yurtdışındaki müşterisine yazılım hizmeti verilmesi durumunda o yıla ait kazancın (giderler düştükten sonra )yarısı üzerinden vergisini hesaplanır ve ödenir. 

Örnek bir hesaplamayı aşağıda bulabilirsiniz.
Yıllık toplam geliriniz: 100.000,00
Yıllık toplam gideriniz: 20.000,00
Gelir-Gider=Kazanç: 80.000,00
İstisna(%50)- Yurdışı yazılım ihracatı: 40.000,00
Vergilendirilecek gelir: 40.000,00

KDV Avantajı
Yurtdışına yazılım hizmeti sağlayan şahıs şirketleri, hizmet ihracatı kapsamında girer. Bu yüzden KDV (katma değer vergisi) ödemenize gerek kalmaz.

Şirket kurmak isteyen 18-29 yaş arası yazılımcılar için ne tür avantajlar bulunuyor?

29 yaş altı şirket kuranlar için ‘Genç Girişimci Desteği’ söz konusudur.

Genç girişimci desteği, şirket kuracak olan 18-29 yaş arası gençlere 3 yıl boyunca 75 bin TL’ye kadar gelir vergisi muafiyeti sağlar. 2021 yılı itibariyle en düşük BAĞKUR primi aylık 1.055 TL’dir. BAĞKUR desteği kapsamına giren gençlerin 1 yıllık toplam 12.664 TL Bağ-Kur primini devlet hazinesi tarafından ödenir.

Genç girişimci desteğinden faydalanabilmek için gerekli şartlar şunlardır:
18 – 29 yaş arasında olmak,
1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan ilk defa faydalanıyor olmak
Daha önce herhangi bir şirket açmamış veya ortak olmamış olmak.

Şahıs şirketleri ne kadar vergi öder?

Şahıs şirketlerinde vergilendirme gelire göre yapılır.
Geliriniz arttıkça kademeli vergi oranınız da artar. Bu oran gelirinize bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişir. Yani tüm şahıs şirketleri aynı oranda vergi ödemez.
2021 yılında şahıs şirketlerine uygulanacak gelir vergisi dilimleri aşağıdaki gibidir:

Vergi tarifesi 

Gelir dilimleri Vergi oranı
24.000 TL’ye kadar %15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası %35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası %40

Şahıs şirketi kurma ve yönetme sürecinde neler yapılmalı?

Şahıs şirketleri; ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirketlerdir. Şahıs şirketi kurmak ve kapatmak prosedür olarak çok kolaydır. Burada iki önemli konu şirket merkezi ve mali müşavir ile çalışma zorunluluğudur.

Şahıs şirketi kurmanın ve yönetmenin masrafı nedir?

Serbest meslek erbabı şahıs şirketi kuruluşu masrafı yaklaşık 250-300 TL’dir. Noter onaylı kimlik sureti, imza beyanı, vekalet, yerleşim yeri belgesi, tapu ya da kira sözleşmesi gereklidir.

Şahıs şirketinde neler gider gösterilebilir?

Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)
Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri
Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderler.

Ayrıca düzenlenen yıllık Gelir Vergisi beyanında ilave olarak şahsa ait eğitim, sağlık harcamaları, sağlık&hayat&bağkur primleri ticari kazançtan indirilebilir.

Tam zamanlı çalışırken şahıs şirketi açılabilir mi?

Özel sektörde çalışan kişinin aynı zamanda şirket kurması, İş Kanunu tarafından yasaklanmamıştır. Kişinin işvereni ile yaptığı iş sözleşmesinde çalışma yasağı olup olmamasına ayrıca bakılmalıdır. Kamu çalışanlarının şirket kurması ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması konusu yasak olduğu belirtilmektedir.

Kira stopaj mükellefiyeti nasıl hesaplanır?

İkametgah olarak kullanmakta iken daha sonra işyeri ve ikametgah olarak ikili kullanıma dönüştürülen yer için ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden stopaj ödenmesi gerekmektedir.

Örneğin, 3.000 TL net kira ödenen bir yer için 750 TL aylık stopaj ödenmesi gerekmektedir. (Kiralamalarda stopaj oranı %20 dir.)

Şahıs şirketinden anonim veya limited şirketine geçiş oluyor mu?

Tüzel kişiliği olmayan şahıs işletmesi, tür değiştirme ile tüzel kişiliği haiz limited şirkete dönüşebilecektir. Şahıs işletmesi ayrıca limited şirket dışında, kollektif, komandit veya anonim şirkete ya da bir kooperatife de dönüşebilir.

Şirket kurmak için bir muhasebeci ile anlaşmak zorunda mıyım?

Mükelleflerin, Vergi beyannamelerini muhasebeci olmadan verme yetkileri yoktur. Bu sebeple bir Mali Müşavirler çalışmak zorunludur. 

Hem kuruluş işleminizin sağlıklı olması, hem de ticari yaşamınızda devlete beyan etmeniz gereken vergi beyanlarınız ve bildirim formlarınızın sağlıklı olarak verilebilmesi için muhasebeci ile anlaşmanız şarttır.

Şahıs şirketinde personel çalıştırmak mümkün mü?

Şahıs şirketleri için personel almanız mümkündür. Burada önemli olan nokta SGK bildirimidir. Kendi şahıs şirketi olanlar kendi işlerini yaptıkları için bağkur kapsamında sigortalıdırlar. Eğer şahıs şirketinde şirket sahibi haricinde personeller çalışacaksa bu kişilerin SGK’ya bildirilmesi gerekir.

Kiralık evin bir odası işyeri gösterilebilir mi?

İşyeri olarak göstermek istediğiniz ev sizin ise (tapuda isminiz yazıyor ise); evinizi şahıs şirketinize adres olarak gösterebilirsiniz, bu durumda  stopaj/vergi ödemezsiniz.

Kira sözleşmesinde kiracı sizseniz;
1.seçenek: Ev sahibiniz ile anlaşarak, konutunuzun bir bölümü için ev sahibiniz ile  ilave bir işyeri kira kontratı yapabilirsiniz.
2.seçenek: Kiraladığınız evin bir odasını şirketinize adres gösterebilirsiniz.  İkili kullanımda ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden stopaj ödenmesi gerekmektedir.

Sanal ofisle nasıl şirket kurulur?

Sanal ofisle, kurulacak şirketin sahipleri bir anlaşma yapmalıdır. İstenilen hizmetler, bu hizmetlerin bedeli ve benzeri konularda anlaşmaya varılmalıdır. Yapılan anlaşmadan sonra sanal ofis hizmeti veren firma, adresinin kullanılmasına izin verecek ve kontratın düzenlenmesi ile birlikte süreci başlatacaktır.

Şahıs şirketinin aylık sabit giderleri nelerdir?

İş yeriniz size ait değilse, aylık kira ve kira tutarınızın %20’si stopaj
BAĞKUR prim ödemeleri
Her beyanname için damga vergisi
Muhasebe ücreti

Şahıs şirketi hangi vergileri öder?

Şahıs şirketleri aşağıdaki vergileri ödemekle yükümlüdür:
Katma Değer Vergisi (KDV)
Geçici Vergi
Gelir Vergisi (Peşin ödenen geçici vergiler yıllık beyanda düşülür. )
Muhtasar Beyanname (Stopaj Vergileri)

Yurt dışı ve remote iş fırsatları için hemen TalentGrid'e üye ol, hangi pozisyonlardan haberdar olacağını sen belirle.

Yazılımcı Profilini Oluştur